[ VCNNM ] CHƯƠNG 1 + 2

CHƯƠNG I : XUYÊN KHÔNG

“ Tiểu thư , ngươi tỉnh rôi a , thật làm cho nô tỳ lo quá , khi không sao lại xảy chân ngất chứ . ”
Nghi Tuyêt mơ hồ cảm nhận có người gọi mình , cái gì mà nô tỳ chứ hả ? Gia nhân nhà nàng sao hôm nay xưng hô lạ vậy ? Thanh âm này thật trong trẻo , trẻ con quá , nhà nàng xưa nay làm gì có vụ chiêu mộ tiểu hài tử làm gia nhân ? -more read->